• (đổi hướng từ Ears)
  //

  Thông dụng

  Danh từ

  Tai
  to pick up (to cock) one's ears
  vểnh tai lên (để nghe)
  Vật hình tai (quai, bình đựng nước...)
  Sự nghe, khả năng nghe
  to have (keep) a sensitive ear; to have sharp ears
  thính tai
  a fine ear for music
  tai sành nhạc

  Cấu trúc từ

  to get someone up on his ears
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm ai phật ý, làm ai nổi cáu
  To give (lend) an ear to
  Lắng nghe
  to box someone's ear
  Cho ai một cái bạt tai
  to go in at one ear and out at the other
  vào tai này ra tai kia
  to have (gain) someone's ear
  được ai sẵn sàng lắng nghe
  to keep one's ear open for
  sẵn sàng nghe
  To send somebody away a flea in his ear
  Làm cho ai tiu nghỉu (vì từ chối cái gì, vì khiển trách)
  to turn a sympathetic (ready) ear tosomeone's request
  lắng nghe lời yêu cầu của ai với thái độ thiện cảm
  walls have ears
  tai vách mạch rừng
  a word in someone's ears
  lời rỉ tai ai
  to be all ears
  chăm chú lắng nghe
  something comes to someone's ears
  điều gì đến tai ai, ai mà nghe được việc này
  Sb's ears are burning
  Nóng tai lên
  easy on the ear
  dễ chịu khi nghe hay nhìn vào
  to fall on deaf ears
  bị bỏ ngoài tai, bị lờ đi
  to have one's ears to the ground
  nhạy bén, nắm bắt vấn đề một cách nhanh chóng
  to make a pig's ear of sth
  làm cho lộn xộn rối tung
  to meet the the ear
  đập vào tai, nghe được
  to play it by ear
  ứng biến, ứng tác
  to smile from ear to ear
  cười ngoác đến mang tai, cười toe toét
  to turn a deaf ear
  vờ không nghe, giả bộ làm ngơ
  wet behind the ears
  miệng còn hôi sữa, quá non nớt
  with half an ear
  không chú ý cho lắm
  not to believe one's ears
  không tin vào tai mình nữa, không ngờ nổi
  to be up to one's ears
  ngập đến tận mang tai

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tai, gờ, vấu, vật dạng tai, cái kẹp (đầu dây)

  Cơ - Điện tử

  Tai, gờ, vấu, vật dạng tai

  Điện lạnh

  tai treo
  vật hình tai

  Kỹ thuật chung

  cái kẹp
  cuốn giả
  khuyết
  đai
  lỗ tai
  gờ
  tai
  vấu
  vòng móc

  Kinh tế

  Viết tắt Xem Earnings at risk
  bông (lúa)
  tai

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X