• Hóa học & vật liệu

  hơi đỉnh
  hơi nước bơm vào từ phía trên của bộ chưng cất

  Giải thích EN: The steam added close to the top of a shell still to purge it, and to guard against the formation of a vacuum while the liquid contents are pumped out. Giải thích VN: Hơi nước thêm vào từ phía trên bộ chưng cất để làm sạch nó và để bảo vệ tránh khỏi sự hình thành chân không trong khi bơm chất lỏng ra ngoài.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X