• /´pə:dʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm sạch, sự thanh lọc
  (chính trị) sự thanh trừng, sự khai trừ (ra khỏi đảng...)
  (pháp lý) sự chuộc tội, sự đền tội; sự minh oan, sự giải (tội, nghi ngờ)
  (y học) thuốc tẩy ruột, thuốc xổ; sự tẩy ruột, sự xổ

  Ngoại động từ

  Làm trong sạch, làm tinh khiết, gột rửa sạch, thanh lọc ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to be purged of (from) sin
  rửa sạch tội lỗi
  (chính trị) thanh trừng, khử bỏ (ai)
  (y học) cho uống thuốc xổ, cho tẩy rửa sạch (ruột)
  (pháp lý) chuộc tội, đền tội; minh oan, giải (tội, nghi ngờ)
  to purge someone of a charge
  giải tội cho ai
  to purge onself of suspicion
  giải hết mọi nghi ngờ cho mình, minh oan cho mình

  Chuyên ngành

  Môi trường

  làm trong sạch

  Kỹ thuật chung

  dọn dẹp

  Giải thích VN: Lấy những thông tin cũ, không dùng, hoặc quá hạn ra khỏi hệ máy, thường là đĩa cứng theo đúng phương pháp - và lý tưởng nhất là tự động. Trong các hệ máy có sử dụng một kiểu đề phòng xóa, thì dọn dẹp có nghĩa là xóa đi những tệp đã được bảo vệ, để chúng không duy trì chống xóa lâu hơn nữa.

  lọc
  sự làm sạch
  sự tháo rửa

  Kinh tế

  sự làm sạch
  sự ly tâm (tách đường tinh chế)
  sự thổi gió
  sự tẩy trắng (đường)
  sự thải (không khí ra khỏi hệ thống)
  tẩy sạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X