• Điện

  điện kế dây xoắn

  Kỹ thuật chung

  lực kế ràng buộc

  Giải thích EN: A galvanometer in which the moving system is supported by two fibers that tend to wind around each other. Giải thích VN: Là điện kế đươc đo sự dịch chuyển của hệ thống được đỡ bằng 2 sợi thủy tinh được cuộn theo chiều của sợi kia.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X