• Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) dụng cụ đo điện

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  điện
  aperiodic galvanometer
  điện kế không chu kỳ
  aperiodic galvanometer
  điện kế không lắc
  aperiodic galvanometer
  điện kế vô định hướng
  astatic galvanometer
  điện kế phiếm định
  astatic galvanometer
  điện kế vô định hướng
  ballastic galvanometer
  điện kế đạn đạo
  ballastic galvanometer
  điện kế xung
  ballastic galvanometer
  điện kế xung kích
  ballistic galvanometer
  điện kế xung kích
  ballistic galvanometer
  điện thế xung kích
  d'Arsonval galvanometer
  điện kế chùm sáng
  d'Arsonval galvanometer
  điện kế d'Arsonval
  dead beat galvanometer
  điện kế không dao động
  differential galvanometer
  điện kế vi sai
  Einthoven galvanometer
  điện kế Einthoven
  galvanometer constant
  hằng số điện kế
  galvanometer galvanometer
  điện kế d'Arsonval
  galvanometer movement
  chuyển động điện kế
  galvanometer shunt
  mạch sun điện kế
  galvanometer shunt
  sun điện kế
  Helmholtz galvanometer
  điện kế Helmholtz
  integrating galvanometer
  dụng cụ đo điện
  light beam galvanometer
  điện kế dùng chùm sáng
  light-beam galvanometer
  điện kế chùm ánh sáng
  light-beam galvanometer
  điện kế d'Arsonval
  light-spot galvanometer
  điện kế gương
  light-spot galvanometer
  điện kế gương phản xạ
  light-spot galvanometer
  điện kế vệt sáng
  loop galvanometer
  điện kế vòng
  luminous pointer galvanometer
  điện kế gương
  luminous pointer galvanometer
  điện kế kim dạ quang
  luminous pointer galvanometer
  điện kế kim sáng
  mirror galvanometer
  điện kế (có) gương
  mirror galvanometer
  điện kế có gương
  mirror galvanometer
  điện kế gương
  mirror galvanometer
  điện kế gương phản xạ
  mirror galvanometer
  điện kế kim sáng
  mirror galvanometer
  điện kế phản xạ
  mirror galvanometer
  điện kế vệt sáng
  moving coil galvanometer
  điện kế có cuộn dây động
  moving magnet galvanometer
  điện kế kim quay
  moving magnet galvanometer
  điện kế nam châm quay
  moving-coil galvanometer
  điện kế cuộn dây động
  moving-coil galvanometer
  dụng cụ đo điện bằng sự di chuyển của cuộn dây
  needle galvanometer
  điện kế kim quay
  needle galvanometer
  điện kế nam châm quay
  null galvanometer
  điện kế chỉ không
  reflecting galvanometer
  điện kế gương
  reflecting galvanometer
  điện kế gương phản chiếu
  reflecting galvanometer
  điện kế phản xạ
  reflecting mirror galvanometer
  điện kế gương
  reflecting mirror galvanometer
  điện kế gương phản xạ
  reflecting mirror galvanometer
  điện kế vệt sáng
  sine galvanometer
  điện kế sin
  sine galvanometer
  máy đo điện từ
  string galvanometer
  điện kế dây
  string galvanometer
  dụng cụ đo điện có dây dẫn
  tangent galvanometer
  điện kế tang
  tangent galvanometer
  dụng cụ đo điện tangent
  torsion galvanometer
  điện kế dây xoắn
  torsion string galvanometer
  điện kế dây xoắn
  vibrating galvanometer
  điện kế rung
  vibrating galvanometer
  điện kế xoay chiều
  vibration galvanometer
  điện kế rung
  vibration galvanometer
  dụng cụ đo điện kiểu dao động
  điện kế

  Giải thích VN: Đồng hồ đo dòng điện và điện thế.

  aperiodic galvanometer
  điện kế không chu kỳ
  aperiodic galvanometer
  điện kế không lắc
  aperiodic galvanometer
  điện kế vô định hướng
  astatic galvanometer
  điện kế phiếm định
  astatic galvanometer
  điện kế vô định hướng
  ballastic galvanometer
  điện kế đạn đạo
  ballastic galvanometer
  điện kế xung
  ballastic galvanometer
  điện kế xung kích
  ballistic galvanometer
  điện kế xung kích
  d'Arsonval galvanometer
  điện kế chùm sáng
  d'Arsonval galvanometer
  điện kế d'Arsonval
  dead beat galvanometer
  điện kế không dao động
  differential galvanometer
  điện kế vi sai
  Einthoven galvanometer
  điện kế Einthoven
  galvanometer constant
  hằng số điện kế
  galvanometer galvanometer
  điện kế d'Arsonval
  galvanometer movement
  chuyển động điện kế
  galvanometer shunt
  mạch sun điện kế
  galvanometer shunt
  sun điện kế
  Helmholtz galvanometer
  điện kế Helmholtz
  light beam galvanometer
  điện kế dùng chùm sáng
  light-beam galvanometer
  điện kế chùm ánh sáng
  light-beam galvanometer
  điện kế d'Arsonval
  light-spot galvanometer
  điện kế gương
  light-spot galvanometer
  điện kế gương phản xạ
  light-spot galvanometer
  điện kế vệt sáng
  loop galvanometer
  điện kế vòng
  luminous pointer galvanometer
  điện kế gương
  luminous pointer galvanometer
  điện kế kim dạ quang
  luminous pointer galvanometer
  điện kế kim sáng
  mirror galvanometer
  điện kế (có) gương
  mirror galvanometer
  điện kế có gương
  mirror galvanometer
  điện kế gương
  mirror galvanometer
  điện kế gương phản xạ
  mirror galvanometer
  điện kế kim sáng
  mirror galvanometer
  điện kế phản xạ
  mirror galvanometer
  điện kế vệt sáng
  moving coil galvanometer
  điện kế có cuộn dây động
  moving magnet galvanometer
  điện kế kim quay
  moving magnet galvanometer
  điện kế nam châm quay
  moving-coil galvanometer
  điện kế cuộn dây động
  needle galvanometer
  điện kế kim quay
  needle galvanometer
  điện kế nam châm quay
  null galvanometer
  điện kế chỉ không
  reflecting galvanometer
  điện kế gương
  reflecting galvanometer
  điện kế gương phản chiếu
  reflecting galvanometer
  điện kế phản xạ
  reflecting mirror galvanometer
  điện kế gương
  reflecting mirror galvanometer
  điện kế gương phản xạ
  reflecting mirror galvanometer
  điện kế vệt sáng
  sine galvanometer
  điện kế sin
  string galvanometer
  điện kế dây
  tangent galvanometer
  điện kế tang
  torsion galvanometer
  điện kế dây xoắn
  torsion string galvanometer
  điện kế dây xoắn
  vibrating galvanometer
  điện kế rung
  vibrating galvanometer
  điện kế xoay chiều
  vibration galvanometer
  điện kế rung

  Địa chất

  điện kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X