• /´nɔkʃəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Độc, hại
  noxious gas
  hơi độc
  noxious chemicals
  chất độc hoá học

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  độc
  độc hại
  nguy hiểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X