• /pə:´niʃəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Độc, nguy hại
  a pernicious influence on society
  một ảnh hưởng nguy hại đến xã hội
  pollution is pernicious to the health of the population
  sự ô nhiễm nguy hại đến sức khoẻ của mọi người dân
  pernicious anaemia
  (y học) bệnh thiếu máu ác tính

  Chuyên ngành

  Y học

  ác tính
  pernicious anaemia
  thiếu máu ác tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X