• BrE & NAmE /'pɔɪzənəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Độc, có chất độc, có nọc độc; gây chết, gây bệnh (do chất độc)
  poisonous snakes
  rắn có nọc độc
  poisonous plants
  cây có chất độc (gây bệnh)
  poisonous chemicals
  cây có chất độc, hoá chất độc hại
  Độc hại, có hại (về tinh thần, đạo đức); đầy thù hằn, hiểm độc

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thuốc độc

  Kỹ thuật chung

  độc
  độc hại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X