• Toán & tin

  ma trận truyền

  Đo lường & điều khiển

  ma trận chuyển tải

  Giải thích EN: 1. a matrix in which the product of the vector representing input variables multiplied by the matrix produces the vector representing output variables.a matrix in which the product of the vector representing input variables multiplied by the matrix produces the vector representing output variables.2. the multiple input/multiple output representation of a transfer function.the multiple input/multiple output representation of a transfer function. Giải thích VN: 1. một matrix trong đó sản phẩm của vectơ thể hiện các biến số đầu vào được nhân với matrix tạo ra vectơ thể hiện các biến số đầu ra 2.ậư hiển thị đầu ra/ đầu vào bội số của chức năng chuyển tải.

  Điện tử & viễn thông

  ma trận truyền dẫn (lý thuyết mạng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X