• /di'fai/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thách, thách thức, thách đố
  Bất chấp, coi thường, không tuân theo
  to defy public opinion
  coi thường dư luận quần chúng, thách thức công luận
  to defy the law
  coi thường pháp luật, thách thức pháp luật
  Gây khó khăn không thể vượt qua được; làm cho không thể được; không sợ, chấp tất cả
  the problem defies solution
  vấn đề không thể giải quyết được
  to defy every attack
  chấp tất cả mọi cuộc tấn công


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X