• / ['træpizɔidl]/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hình thang

  Kỹ thuật chung

  hình thang
  metric trapezoidal screw thread
  ren vít hình thang hệ mét
  trapezoidal belt
  dây đai hình thang
  trapezoidal belt
  dây trân hình thang
  trapezoidal brick
  viên gạch hình thang
  trapezoidal distortion
  méo hình thang
  trapezoidal ditch
  hào hình thang
  trapezoidal fold
  nếp uốn hình thang
  trapezoidal frame
  khung hình thang
  trapezoidal generator
  máy tạo sóng hình thang
  trapezoidal girder
  dầm hình thang
  trapezoidal girder
  dầm hoa hình thang
  trapezoidal girder
  giàn hình thang
  trapezoidal load
  tải trọng hình thang
  trapezoidal rule
  công thức hình thang
  trapezoidal spring
  lò xo hình thang
  trapezoidal thread
  ren hình thang
  trapezoidal truss
  giàn hình thang
  trapezoidal wave
  sóng hình thang
  trapezoidal weir
  đập tràn hình thang
  trapezoidal-shaped wire
  sợi tiết diện hình thang

  Xây dựng

  có hình thang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X