• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người điều đình, người thương lượng, người ký kết
  Người đãi tiệc, người bao ăn uống
  Người xét, người nghiên cứu; người giải quyết (một đề tài, một vấn đề...)

  Hóa học & vật liệu

  máy xử lý

  Kỹ thuật chung

  bộ xử lý

  Giải thích EN: A system or vessel used for contacting a process stream with a reagent or treating chemical, as in caustic or acid treating. Giải thích VN: Một hệ thống sử dụng để tiếp xúc một dòng với một hóa chất xử lý, như trong xử lý soda hay a xít.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X