• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  thuốc nhuộm tropaeolin

  Giải thích EN: Any of several azo dyes that are derived from nasturtia and used as biological stains and acid-base indicators. Also, tropaeoline, tropeolin, tropeoline. Giải thích VN: Loại thuốc nhuộm azo có nguồn gốc từ nasturtia và được sử dụng biến màu sinh học và chỉ ra gốc axit.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X