• Hóa học & vật liệu

    phân tích điểm sôi

    Giải thích EN: A standard method for determining the narrow distillation cuts for diesel fuel, gasoline, kerosine, lube distillate stocks, and cracked fractions. Also, true-boiling-point distillation. Giải thích VN: Một phương pháp tiêu chuẩn xác định các cắt lớp chưng cất hẹp cho dầu diezel, xăng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X