• Thông dụng

  Danh từ

  Ngõng (cối xay)
  the trunnion of a mill
  cái ngõng cối xây
  (pháo) trục quay

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ngõng trục

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Ngõng trục, trục xoay

  Kỹ thuật chung

  cái ngõng trục
  chốt ngang
  ngõng đầu vặn
  ngõng trục
  trunnion mounting
  sự lắp ngõng trục
  ngõng trục (khớp vạn năng)
  ngõng trung tâm
  trục quay

  Giải thích EN: A pin or pivot mounted on bearings so as to rotate or tilt a particular device. Giải thích VN: Một chốt quay trên một ổ để quay một thiết bị cụ thể.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X