• (đổi hướng từ Centres)
  /'sentə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điểm giữa, tâm; trung tâm; trung khu; trung ương
  the centre of a circle
  tâm vòng tròn
  centre of commerce
  trung tâm thương nghiệp
  shopping centre
  trung tâm buôn bán
  centre of gravity
  trọng tâm
  Nhân vật trung tâm
  (thể dục,thể thao) trung phong (bóng đá)
  (chính trị) phái giữa
  (quân sự) đạo trung quân
  (kỹ thuật) mẫu, dưỡng (dùng trong luyện kim)
  (kiến trúc) khung tò vò, khung bán nguyệt (bằng gỗ, dùng khi xây dựng)

  Động từ

  Đặt vào giữa, để vào giữa, tập trung vào, xoáy quanh
  to centre one's hopes on
  tập trung hy vọng vào
  the discussion centred round one point
  cuộc thảo luận quay quanh một điểm
  (thể dục,thể thao) đá (bóng) vào giữa
  Tìm tâm (của vật gì)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Tâm, điểm giữa, trung tâm, lõi

  Xây dựng

  tâm đỡ (đường vòng)

  Kỹ thuật chung

  điểm giữa
  định tâm
  adjustable centre head
  đầu định tâm điều chỉnh được
  centre drilling
  sự khoan định tâm
  centre gauge
  dưỡng định tâm
  centre gauge
  thước định tâm
  centre-drill
  khoan định tâm
  to centre the clutch
  định tâm bộ ly hợp
  giá vòm
  núng tâm
  centre mark
  dấu núng tâm
  centre punch
  mũi núng tâm
  mũi tâm
  phần giữa
  centre section damage
  sự hư hỏng phần giữa xe
  tâm
  trục tâm
  fixed centre
  trục tâm cố định

  Kinh tế

  nhân
  financial centre acceptance credit
  thư tín dụng nhận trả của trung tâm tài chính
  fruit pulp centre
  vỏ bọc nhân quả
  International Labeling Centre
  Trung tâm Nhãn hàng Quốc tế
  job centre
  trung tâm nhân dụng quốc gia
  liqueur centre
  vỏ bọc rượu (nhân rượu)
  liquid centre
  vỏ kẹo lỏng (nhân lỏng)
  nut centre
  vỏ kẹo nhân quả
  tâm
  trung tâm
  bargain centre
  trung tâm giá rẻ
  business centre
  trung tâm thương mại
  centre-feed filter-press
  thiết bị lọc ép với sự cấp liệu trung tâm
  computing centre
  trung tâm tính toán
  cost centre
  trung tâm giám định chi phí
  decision centre
  trung tâm quyết định (của công ty)
  Design Centre
  Trung tâm Thiết kế
  distribution centre
  trung tâm cung cấp (dữ liệu) (máy tính)
  distribution centre
  trung tâm phân phối
  distribution centre
  trung tâm tiêu thụ
  expense centre
  trung tâm phí tổn
  financial centre
  trung tâm tài chính
  financial centre acceptance credit
  thư tín dụng nhận trả của trung tâm tài chính
  industrial centre
  trung tâm công nghiệp
  information centre
  trung tâm tình báo (tiếp thị)
  International Labeling Centre
  Trung tâm Nhãn hàng Quốc tế
  International Trade Centre
  Trung tâm Mậu dịch Quốc tế
  investment centre
  trung tâm đầu tư
  job centre
  trung tâm giới thiệu việc làm
  job centre
  trung tâm nhân dụng quốc gia
  job centre
  trung tâm tìm việc làm
  manufacturing centre
  trung tâm công nghiệp
  offshore financial centre
  trung tâm tài chánh hải ngoại
  planned shopping centre
  trung tâm thương mại quy hoạch (phổ biến ở Mỹ và Anh)
  planned shopping centre
  trung tâm thương mại quy hoạch (phổ biến ở Mỹ và ở Anh)
  producing centre
  trung tâm sản xuất
  productivity centre
  trung tâm thúc đẩy năng suất
  profit center (profitcentre)
  trung tâm lợi nhuận
  profit center (profitcentre)
  trung tâm sinh lợi
  profit centre
  trung tâm lợi nhuận
  reinvoicing centre
  trung tâm đảo hóa đơn
  research centre
  trung tâm nghiên cứu
  responsibility centre
  trung tâm trách nhiệm
  shopping centre
  trung tâm mua bán
  shopping centre
  trung tâm mua sắm
  shopping centre
  trung tâm thương mại
  tax centre
  trung tâm thuế vụ
  town centre
  trung tâm thành phố
  trade centre
  trung tâm thương mại
  trade information centre
  trung tâm thông tin thương mại
  training centre
  trung tâm huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng
  trung ương
  vỏ bọc (kẹo)

  Địa chất

  điểm giữa, tâm, trung tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X