• Thông dụng

  Danh từ

  (số lượng công việc kinh doanh của một công ty đã thực hiện trong một khoảng thời gian nào đó); doanh số; doanh thu
  this company has a monthly turnover of two million dollars
  công ty này đạt doanh thu hàng tháng là hai triệu đôla
  Sự quay vòng hàng hoá (tỷ lệ hàng hoá bán ra và được thay thế ở trong cửa hàng)
  Tốc độ thay thế công nhân (tốc độ công nhân rời nhà máy, công ty.. và được thay thế)
  Bài báo lấn sang trang
  Bánh kẹp

  Chuyên ngành

  Nhân sự

  Biến động nhân sự

  Toán & tin

  vòng quay, sự tròn xoay

  Cơ - Điện tử

  Sự đổ lật, doanh số, sự luân chuyển vốn

  Hóa học & vật liệu

  sự lật đổ (xe) doanh thu
  vốn luân chuyển (kinh doanh)

  Xây dựng

  sự lật ngược
  sự luân chuyển vốn

  Kỹ thuật chung

  doanh thu
  turnover tax
  thuế doanh thu
  sự luân chuyển
  labor turnover
  sự luân chuyển lao động
  vốn luân chuyển

  Kinh tế

  điều chỉnh (nhân viên)
  doanh số
  composite turnover
  doanh số tổng hợp
  foreign trade turnover
  doanh số ngoại thương
  merchandise turnover
  doanh số hàng hóa
  tax-free turnover
  doanh số miễn thuế
  turnover ratio
  tỉ suất doanh số giá trị tài sản cố định
  yearly turnover
  doanh số hàng năm
  doanh thu
  net turnover
  doanh thu dòng
  net turnover
  doanh thu ròng
  turnover tax
  thuế doanh thu
  vòng luân chuyển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X