• /'jiə:li/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Hằng năm, thường niên
  yearly income
  thu nhập hằng năm
  yearly holiday
  ngày nghỉ hằng năm, ngày nghỉ thường niên
  a seminar held yearly
  cuộc hội thảo tổ chức hằng năm
  Kéo dài một năm, suốt một năm
  yearly letting
  sự cho thuê một năm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cả năm
  hàng năm
  yearly maintenance
  sự bảo quản hàng năm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X