• /dʒə'nerik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có đặc điểm chung của một giống loài; (thuộc) giống loài

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chung (cho một loại); (hình học )(đại số ) sinh || đồng loại

  Kỹ thuật chung

  chung
  GAL (genericarray logic)
  lôgic mảng chung
  Generic Address Parameter (GAP)
  tham số địa chỉ chung
  generic alert
  sự báo động chung
  generic alert
  sự cảnh báo chung
  generic algorithm
  thuật toán chung
  Generic Array Logic (GAL)
  lôgic ma trận chung
  generic array logic (GAL)
  lôgic mảng chung
  generic cascade
  đợt chung
  generic content portion
  phần nội dung chung
  generic content portion description
  mô tả phần nội dung chung
  Generic Data Link Control (IBM) (GDLC)
  điều khiển đường truyền số liệu chung
  generic expert system tool (GEST)
  công cụ hệ thống chuyên gia chung
  generic function
  hàm chung
  generic identifier
  định danh chung
  generic interactive application (GINA)
  ứng dụng tương tác chung
  Generic Interface for Operations (SMDS) (GIO)
  Giao diện chung cho khai thác (SMDS)
  generic key
  khóa chung
  generic layout structure
  cấu trúc hiển thị chung
  generic logical structure
  kiến trúc logic chung
  generic name
  tên chung
  Generic Network Model (GNM)
  mô hình mạng đặc trưng chung
  generic programming
  sự lập trình chung
  generic type variable
  biến kiểu chung
  generic unbind
  không kết buộc chung
  generic unit
  khối chung
  generic unit
  đơn vị chung
  generic-document
  tài liệu chung
  GEST (genericexpert system tool)
  công cụ hệ thống chuyên gia chung
  GINA (genericinteractive application)
  ứng dụng tương tác chung
  LATA Switching System Generic Requirements (Bellcore) (LSSGR)
  Các yêu cầu chung của hệ thống chuyển mạch LATA (Bellcore)
  đồng chủng
  generic alert
  sự báo động chung

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X