• /ʌn´lɔk/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Mở, mở khoá (cửa..)
  to unlock a door
  mở cửa
  Để lộ, tiết lộ
  to unlock a secret
  tiết lộ một điều bí mật
  Giải thoát, giải phóng

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (v) mở khóa

  Toán & tin

  không khóa, mở khóa

  Xây dựng

  bỏ khóa

  Điện tử & viễn thông

  mở khóa

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X