• /' n'ritn/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không viết ra, nói miệng, truyền khẩu
  Chưa viết, trắng (giấy)
  Không có văn bản
  an unwritten law/rule
  luật/quo tắc bất thành văn ( luật/qui tắc dựa trên phong tục, tập quan (như) ng không được viết ra)


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X