• (đổi hướng từ Explicated)
  /´ekspli¸keit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Phát triển (một nguyên lý...)
  (từ cổ,nghĩa cổ) giảng, giải nghĩa, giải thích

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giải thích, thuyết minh

  Kỹ thuật chung

  giải thích
  thuyết minh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X