• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  gỗ utile

  Giải thích EN: The handsome, moderately durable wood of the African tree Entandrophragma utile; used for interior decoration and plywood. Giải thích VN: Loại gỗ tương đối bền từ loại cây utin Entandrophrama ở châu Phi sử dụng cho trang trí và làm gỗ dán.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X