• BrE & NAmE /'ju:təlaɪz/

  Thông dụng

  Cách viết khác utilise

  Ngoại động từ

  Dùng, sử dụng; tận dụng
  to utilize solar power as a source of energy
  sử dụng năng lượng mặt trời như một nguồn năng lượng

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dùng

  Xây dựng

  tận dụng (phế liệu)

  Kỹ thuật chung

  dùng

  Kinh tế

  dùng
  sử dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X