• /em'plɔi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dùng người
  Việc làm

  Ngoại động từ

  Dùng, thuê (ai) (làm gì)
  to employ oneself
  bận làm
  to employ oneself in some work
  bận làm gì

  Cấu trúc từ

  to be in the employ of somebody
  làm việc cho ai

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dùng
  mướn
  sử dụng

  Kinh tế

  dùng
  employ workers
  sử dụng, thuê công nhân
  thuê (ai làm gì)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X