• /´æktʃu¸eit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thúc đẩy, kích thích; là động cơ thúc đẩy (ai...)
  our work is actuated by love of socialism
  lòng yêu chủ nghĩa xã hội thúc đẩy công việc của chúng ta
  Phát động, khởi động
  to actuate a machine
  khởi động máy

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khởi động

  Xây dựng

  đưa vào hoạt động, khởi động (máy), kích thích

  Cơ - Điện tử

  Dẫn động, vận hành, kích động

  Kỹ thuật chung

  khởi động
  kích động
  dẫn động
  đưa vào hoạt động
  đưa vào vận hành
  làm cho hoạt động
  thúc đẩy
  truyền động
  vận hành

  Địa chất

  khởi động (máy)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  impede , stop

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X