• Kỹ thuật chung

    bộ lấy mẫu thử Van Dorn

    Giải thích EN: A sediment sampler that has a plexiglass cylinder sealed at each end with rubber force cups. Giải thích VN: Một bộ lấy mẫu thử lắng đọng có một xy lanh băng thủy tinh plêxi mà mỗi đầu của nó được bịt kín bởi một nắp cao su.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X