• /sju:,piəri'ɔriti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cao hơn (chức vị)
  Sự ở trên, sự đứng trên
  Sự khá hơn, sự mạnh hơn; tính hơn hẳn, tính ưu việt
  the superiority of socialism over capitalism
  tính hơn hẳn của chủ nghĩa xã hội đối với chủ nghĩa tư bản


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X