• Xây dựng

  cầu có nhịp nâng lên

  Giải thích EN: A bridge span that can be lifted vertically above the level of its approaches to allow vessels to pass underneath. Giải thích VN: Một nhịp cầu có thể nâng theo chiều thẳng đứng trên mức của nó để cho phép tàu đi qua bên dưới.

  Kỹ thuật chung

  cầu nâng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X