• /¸viskou´simitə/

  Thông dụng

  Cách viết khác viscometer

  Như viscometer
  Máy đo độ nhớt, nhớt kế

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cái đo độ nhớt

  Kỹ thuật chung

  nhớt kế
  capillary tube viscosimeter
  nhớt kế mao dẫn
  efflux viscosimeter
  nhớt kế chảy
  float viscosimeter
  nhớt kế phao
  Saybolt Furol viscosimeter
  nhớt kế Saybolt
  Saybolt universal viscosimeter
  nhớt kế Saybolt
  torsion viscosimeter
  nhớt kế xoắn
  viscosimeter bulb
  bầu nhớt kế
  viscosimeter reading
  số đọc trên nhớt kế
  máy đo độ nhớt

  Kinh tế

  cái đo độ nhớt
  nhớt kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X