• /¸vitri´ɔlik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sunfuric
  vitriolic acid
  axit sunfuric
  (nghĩa bóng) cay độc, châm chọc, sâu cay
  vitriolic pen
  ngòi bút châm chọc , đả kích sâu cay
  vitriolic criticism
  sự chỉ trích cay độc

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sunfat

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X