• /əs'trinʤənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  (y học) làm se
  Chặt chẽ, nghiêm khắc, khắc khổ

  Danh từ

  (y học) chất làm se

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  có tính co

  Y học

  chất làm se da

  Kinh tế

  chất làm chát

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  bland , mild

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X