• Điện lạnh

  nhiệt loại bỏ
  nhiệt lượng hao

  Điện

  nhiệt lượng thải

  Kỹ thuật chung

  nhiệt bỏ đi
  nhiệt đã sử dụng
  nhiệt hao phí
  waste heat recovery
  sự thu hồi nhiệt hao phí
  waste heat utilization
  sự sử dụng nhiệt hao phí
  nhiệt lãng phí

  Giải thích EN: Detectable, noncombustible heat in gases that will be used in processes downstream in the system. Giải thích VN: Nhiệt không cháy có thể phát hiện trong các khí được dùng trong các quá trình xuôi dòng trong hệ thống.

  nhiệt lượng hao đi
  nhiệt thải
  waste heat boiler
  nồi hơi nhiệt thải
  waste heat oven
  lò nhiệt thải
  waste heat recovery
  sự thu hồi nhiệt thải
  waste heat recovery boiler
  lò thu hồi nhiệt thải
  waste heat utilization
  sự sử dụng nhiệt thải

  Xây dựng

  nhiệt lượng hao phí, nhiệt bị thải ra

  Kinh tế

  nhiệt mất đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X