• /´wɔ:tə¸ku:ld/

  Thông dụng

  Tính từ

  Được làm nguội đi bằng nước chảy xung quanh
  a water-cooled nuclear reactor
  lò phản ứng hạt nhân được làm nguội bằng nước

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  được làm mát bằng nước

  Cơ - Điện tử

  (adj) được làm mát bằng nước

  Ô tô

  được làm nguội bằng nước (động cơ)

  Điện lạnh

  được giải nhiệt nước
  làm lạnh bằng nước
  làm mát bằng nước
  sea water cooled condenser
  bình ngưng làm mát bằng nước biển
  water-cooled air conditioning system
  hệ (thống) điều hòa không khí làm mát bằng nước
  water-cooled condensation
  sự ngưng tụ giải nhiệt nước (làm mát bằng nước)
  water-cooled condenser
  bình ngưng giải nhiệt nước (làm mát bằng nước)
  water-cooled condensing unit
  tổ bình ngưng giải nhiệt nước (làm mát bằng nước)
  giải nhiệt nước
  water-cooled air conditioning system
  hệ (thống) điều hòa không khí giải nhiệt nước
  water-cooled chiller
  máy lạnh giải nhiệt nước
  water-cooled condensation
  ngưng tụ giải nhiệt nước
  water-cooled condensation
  sự ngưng tụ giải nhiệt nước (làm mát bằng nước)
  water-cooled condenser
  bình ngưng giải nhiệt nước
  water-cooled condenser
  bình ngưng giải nhiệt nước (làm mát bằng nước)
  water-cooled condensing
  ngưng tụ giải nhiệt nước
  water-cooled condensing unit
  tổ bình ngưng giải nhiệt nước
  water-cooled condensing unit
  tổ bình ngưng giải nhiệt nước (làm mát bằng nước)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X