• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  ngưng tụ
  air-cooled condensing
  ngưng tụ giải nhiệt gió
  air-cooled condensing unit
  tổ ngưng tụ giải nhiệt gió
  ammonia condensing unit
  tổ ngưng tụ NH3
  automatic condensing unit
  tổ ngưng tụ tự động
  built-in condensing unit
  tổ ngưng tụ lắp sẵn
  commercial condensing unit
  tổ ngưng tụ thương mại
  commercial condensing unit
  tổ ngưng tụ thương nghiệp
  condensing agent
  chất làm ngưng tụ
  condensing chamber
  buồng ngưng tụ
  condensing coil
  giàn xoắn ngưng tụ
  condensing coil
  ống xoắn ngưng tụ
  condensing grid
  dàn ống xoắn ngưng tụ
  condensing grid
  giàn ống xoắn ngưng tụ
  condensing grid
  mạng ống ngưng tụ
  condensing medium
  môi trường ngưng tụ
  condensing plant
  thiết bị làm ngưng tụ
  condensing plate
  tấm ngưng tụ
  condensing pressure
  áp lực ngưng tụ
  condensing pressure
  áp suất ngưng tụ
  condensing pressure control
  khống chế áp suất ngưng tụ
  condensing pressure control
  điều chỉnh áp suất ngưng tụ
  condensing pressure valve
  van áp suất ngưng tụ
  condensing rate
  tốc độ ngưng tụ
  condensing section
  ngăn ngưng tụ
  condensing set
  máy làm ngưng tụ
  condensing set with reheat
  máy làm ngưng tụ có nung lại
  condensing side
  phía ngưng tụ
  condensing space
  thể tích ngưng tụ
  condensing surface
  bề mặt ngưng tụ
  condensing surface
  mặt ngưng tụ
  condensing tower
  tháp ngưng tụ
  condensing trap
  bẫy ngưng tụ
  condensing turbine
  tuabin làm ngưng tụ
  condensing unit
  tổ máy nén ngưng-tụ gọn
  condensing unit
  tổ ngưng tụ
  condensing unit compartment
  gian lắp đặt tổ ngưng tụ
  condensing unit room
  phòng thiết bị ngưng tụ
  condensing unit section
  buồng máy nén ngưng tụ
  condensing unit section
  khu máy nén ngưng tụ
  condensing unit section
  gian máy nén ngưng tụ
  condensing unit section
  gian] máy nén ngưng tụ
  condensing water cooler
  bộ làm mát nước ngưng tụ
  evaporator condensing system
  hệ thống ngưng tụ bay hơi
  industrial condensing unit
  tổ hợp ngưng tụ công nghiệp
  integral condensing unit
  bộ ngưng tụ lắp sẵn
  integral condensing unit
  bộ ngưng tụ tích hợp
  integral condensing unit
  tổ ngưng tụ lắp sẵn
  large-capacity condensing unit
  bộ ngưng tụ công suất lớn
  large-capacity condensing unit
  tổ ngưng tụ công suất lớn
  packaged condensing set
  bộ ngưng tụ nguyên khối
  packaged condensing unit
  bộ ngưng tụ nguyên khối
  packaged condensing unit (set)
  tổ máy nén ngưng-tụ gọn
  packaged condensing unit (set)
  tổ ngưng tụ
  refrigeration condensing unit
  tổ ngưng tụ (của) máy lạnh
  self-contained condensing unit
  tổ ngưng tụ độc lập
  self-contained condensing unit
  tổ ngưng tụ độc lập (trọn bộ)
  self-contained condensing unit
  tổ ngưng tụ trọn bộ
  semihermetic condensing unit
  tổ (máy nén) ngưng tụ nửa kín
  semihermetic condensing unit
  tổ (máy nén) ngưng tự nửa kín
  semihermetically sealed condensing unit
  tổ (máy nén) ngưng tự nửa kín
  standby condensing unit
  tổ ngưng tụ dự phòng
  water-cooled condensing
  ngưng tụ giải nhiệt nước
  sự nén
  sự ngưng tụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X