• /´tʃilə/

  Hóa học & vật liệu

  máy sinh hàn

  Điện

  thiết bị làm mát

  Kỹ thuật chung

  bộ làm lạnh

  Giải thích EN: An oil-refining unit that cools the paraffin distillates. Giải thích VN: Một máy lọc dầu dùng để làm nguội các giọt parafin.

  closed chiller
  bộ làm lạnh khép kín
  continuous drag chiller
  bộ làm lạnh nạo liên tục
  fin chiller
  bộ làm lạnh có cánh
  shell-and-tube chiller
  bộ làm lạnh ống chùm
  shell-and-tube chiller
  bộ làm lạnh ống vỏ
  thermoelectric chiller
  bộ làm lạnh Peltier
  thermoelectric chiller
  bộ làm lạnh Pilter
  bộ làm mát
  bộ làm nguội
  máy làm lạnh
  absorption water chiller [chilling plant]
  máy làm lạnh nước kiểu hấp thụ
  brine chiller
  máy làm lạnh nước muối
  centrifugal chiller
  máy làm lạnh ly tâm
  centrifugal water chiller
  máy làm lạnh nước ly tâm
  chiller assembly
  tổ máy làm lạnh
  fluid chiller
  máy làm lạnh chất lỏng
  fluid cooler [chiller]
  máy làm lạnh chất lỏng
  hermetic chiller
  máy làm lạnh kín
  hermetic water chiller
  máy làm lạnh nước kín
  industrial water chiller
  máy làm lạnh nước công nghiệp
  industrial water chiller [cooler]
  máy làm lạnh nước công nghiệp
  mechanical chiller
  máy làm lạnh cơ (học)
  portable water chiller
  máy làm lạnh di chuyển được
  portable water chiller
  máy làm lạnh nước xách tay
  reciprocating water chiller
  máy làm lạnh nước (dùng máy nén) pittông
  scraped surface chiller (cooler)
  máy làm lạnh kiểu nạo bề mặt
  self-contained water chiller
  máy làm lạnh nước độc lập
  self-contained water chiller (chillingequipment
  máy làm lạnh nước độc lập
  test water chiller
  máy làm lạnh nước thử nghiệm
  thermoelectric water chiller
  máy làm lạnh nước nhiệt điện
  water chiller
  máy làm lạnh nước
  máy nén làm lạnh
  thiết bị làm lạnh
  package water chiller
  cụm thiết bị làm lạnh nước

  Kinh tế

  buồng lạnh
  thiết bị lạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X