• /kən´diʃəniη/

  Cơ khí & công trình

  sự điều hòa

  Toán & tin

  sự quy định

  Xây dựng

  sự hong khô gỗ

  Y học

  điều kiện hóa

  Kỹ thuật chung

  biến đổi
  signal conditioning
  sự biến đổi tín hiệu
  đặt điều kiện
  điều hòa
  air conditioning
  điều hòa không khí
  air conditioning
  sự điều hòa không khí
  air conditioning
  sự điều hòa nhiệt độ
  Air Conditioning (A/C)
  điều hòa không khí
  air conditioning plant
  trung tâm điều hòa không khí
  air conditioning substation
  trạm phụ điều hòa không khí
  air conditioning system
  hệ thống điều hòa không khí
  air conditioning unit
  máy điều hòa không khí
  air-conditioning
  điều hòa không khí
  air-conditioning block
  blốc điều hòa không khí
  air-conditioning block
  phòng điều hòa không khí
  air-conditioning device
  máy điều hòa không khí
  air-conditioning equipment
  máy điều hòa không khí
  air-conditioning field
  ngành điều hòa không khí
  air-conditioning package
  bộ điều hòa không khí
  air-conditioning plant
  trạm điều hòa không khí
  air-conditioning set
  trạm điều hòa không khí
  air-conditioning unit
  điều hòa không khí
  air-conditioning unit
  máy điều hòa không khí
  air-conditioning zone
  vùng điều hòa không khí
  air-cooled air-conditioning system
  hệ thống điều hòa không khí
  all year air conditioning
  sự điều hòa không khí quanh năm
  all-year air conditioning
  điều hòa không khí cả năm
  apartment air conditioning
  điều hòa không khí căn hộ
  apartment air conditioning
  điều hòa không khí phòng ở
  automobile air conditioning
  điều hòa không khí ô tô
  automobile air conditioning
  sự điều hòa không khí ôtô
  automobile air conditioning installation
  hệ điều hòa không khí ôtô
  automotive air conditioning
  điều hòa không khí ô tô
  automotive air conditioning
  sự điều hòa không khí ôtô
  central air-conditioning plant
  máy điều hòa trung tâm
  centrifugal air-conditioning system
  hệ thống điều hòa ly tâm
  chilled-water air-conditioning system
  hệ điều hòa dùng nước lạnh
  comfort air conditioning
  điều hòa không khí tiện nghi
  comfort air conditioning plant
  hệ điều hòa không khí tiện nghi
  comfort air conditioning system
  hệ điều hòa không khí tiện nghi
  commercial air-conditioning equipment [machinery]
  máy điều hòa không khí thương nghiệp
  compact air-conditioning device
  máy điều hòa compac
  compact air-conditioning device
  tổ máy điều hòa nguyên cụm
  compact air-conditioning device [unit]
  máy điều hòa compact
  compact air-conditioning unit
  máy điều hòa compac
  compact air-conditioning unit
  tổ máy điều hòa nguyên cụm
  degree of air conditioning
  cấp điều hòa không khí
  environmental air conditioning
  điều hòa không khí môi trường
  Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC)
  sưởi ấm, quạt gió và điều hòa
  home air conditioning
  điều hòa không khí dân dụng
  home air conditioning
  điều hòa không khí gia đình
  home air conditioning
  điều hòa không khí gia dụng
  induction (airconditioning) unit
  máy điều hòa không khí cảm ứng
  induction air conditioning unit
  máy điều hòa không khí cảm ứng
  industrial air conditioning
  điều hòa không khí công nghiệp
  local air conditioning
  điều hòa không khí cục bộ
  marine air conditioning
  điều hòa không khí hàng hải
  mechanical air conditioning
  điều hòa không khí cơ (học)
  multizone air conditioning
  điều hòa không khí nhiều vùng
  packaged air-conditioning equipment
  thiết bị điều hòa không khí (nguyên cụm)
  panel air-conditioning system
  hệ (thống) điều hòa không khí dạng panel
  partial air conditioning
  điều hòa không khí một phần
  partial air conditioning
  điều hòa không khí từng phần
  precision air conditioning
  điều hòa không khí chính xác
  precision air-conditioning plant
  hệ (thống) điều hòa không khí chính xác
  precision air-conditioning system
  hệ (thống) điều hòa không khí chính xác
  primary air conditioning
  điều hòa không khí sơ cấp
  process air conditioning
  điều hòa không khí công nghiệp
  pulp conditioning
  sự điều hòa bùn
  return air-conditioning system
  hệ (thống) điều hòa có không khí hồi
  room air conditioning
  điều hòa không khí phòng
  room air conditioning
  sự điều hòa không khí phòng
  school air conditioning
  điều hòa không khí trường học
  single-zone air conditioning
  điều hòa không khí một vùng
  spot air conditioning
  điều hòa không khí cục bộ
  spot [unit] air conditioning
  sự điều hòa không khí cục bộ
  summer air conditioning
  điều hòa không khí một chiều
  summer air conditioning
  điều hòa không khí mùa hè
  summer air conditioning unit
  máy điều hòa không khí một chiều
  thermoelectric air-conditioning installation
  hệ (thống) điều hòa không khí nhiệt điện
  thermoelectric air-conditioning system
  hệ (thống) điều hòa không khí nhiệt điện
  through-the-wall air conditioning plant
  hệ (thống) điều hòa không khí lắp trong tường
  twin duct air conditioning system
  hệ (thống) điều hòa không khí hai kênh
  twin duct air conditioning system
  hệ thống điều hòa không khí hai kênh
  unit air conditioning
  điều hòa không khí cục bộ
  universal air-conditioning system
  hệ (thống) điều hòa không khí đa năng
  universal air-conditioning system
  hệ (thống) điều hòa không khí vạn năng
  vacuum air-conditioning plant
  hệ (thống) điều hòa không khí chân không
  vacuum air-conditioning plant (system)
  trạm điều hòa không khí chân không
  vacuum air-conditioning system
  hệ (thống) điều hòa không khí chân không
  vehicle air-conditioning system
  hệ (thống) điều hòa không khí cho xe cộ
  versatile air-conditioning system
  hệ (thống) điều hòa đa năng
  versatile air-conditioning system
  hệ (thống) điều hòa không khí vạn năng
  water conditioning unit
  đơn vị điều hòa nước
  water-cooled air conditioning system
  hệ (thống) điều hòa không khí giải nhiệt nước
  water-cooled air conditioning system
  hệ (thống) điều hòa không khí làm mát bằng nước
  window air-conditioning plant
  hệ (thống) điều hòa không khí cửa sổ
  window air-conditioning plant (system)
  máy điều hòa không khí cửa sổ
  window air-conditioning system
  hệ (thống) điều hòa không khí cửa sổ
  winter air conditioning
  điều hòa không khí mùa đông
  winter air conditioning system
  hệ (thống) điều hòa không khí mùa đông
  year-round air conditioning
  điều hòa không khí cả năm
  year-round air conditioning plant
  hệ (thống) điều hòa không khí cả năm
  year-round air conditioning plant
  trạm điều hòa không khí cả năm
  year-round air conditioning plant (system)
  trạm điều hòa không khí cả năm
  year-round air conditioning system
  hệ (thống) điều hòa không khí cả năm
  year-round air conditioning system
  trạm điều hòa không khí cả năm
  zone air conditioning
  điều hòa không khí cục bộ
  zone air conditioning
  điều hòa không khí theo vùng
  zone air conditioning
  sự điều hòa không khí theo vùng (cục bộ)
  sự điều phối
  circuit conditioning
  sự điều phối mạch
  input signal conditioning
  sự điều phối tín hiệu vào
  line conditioning
  sự điều phối đường truyền
  signal conditioning
  sự điều phối tín hiệu
  sự điều tiết
  air conditioning
  sự điều tiết không khí
  sludge conditioning
  sự điều tiết bùn cặn
  sự điều tiết, chuẩn hóa

  Giải thích EN: The process of performing design or installation changes to make equipment compatible for use with other equipment or to bring it in line with specific standards.. Giải thích VN: Quá trình tiến hành các thay đổi về thiết kế hay lắp đặt làm cho thiết bị trở nên tương thích với các thiết bị khác hoặc đáp ứng được các tiêu chuẩn cụ thể nào đó.

  sự ủ nóng đều
  sự xử lý

  Kinh tế

  sự điều hòa nhiệt độ
  cold conditioning
  sự điều hòa nhiệt độ lạnh
  conditioning of dough
  sự điều hòa nhiệt độ bột nhào
  conditioning of grain
  sự điều hòa nhiệt độ hạt
  hot conditioning
  sự điều hòa nhiệt độ không khí nóng
  reflective radiant air conditioning
  sự điều hòa nhiệt độ không khí bằng phản xạ
  starch conditioning
  sự điều hòa nhiệt độ tinh bột
  summer air conditioning
  sự điều hòa nhiệt độ không khí mùa hè
  vacuum conditioning
  sự điều hòa nhiệt độ chân không
  year-round air conditioning
  sự điều hòa nhiệt độ không khí quanh năm

  Địa chất

  sự điều tiết, sự điều chỉnh, sự điều hòa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X