• Xây dựng

  bộ đun nước
  automatic gas-fired water heater
  bộ đun nước tự động bằng ga
  auxiliary water heater
  bộ đun nước phụ
  boiler (waterheater)
  bộ đun nước nóng
  central heating water heater
  bộ đun nước sưởi trung tâm
  cistern-fed water heater
  bộ đun nước cấp bằng xitec
  Container (Waterheater)
  bồn chứa (bộ đun nước)
  displacement water heater
  bộ đun nước dịch chuyển
  electric water heater
  bộ đun nước điện
  Unvented solar water heater
  Bộ đun nước nhiệt Mặt Trời
  unvented water heater
  bộ đun nước không lỗ thông
  vented water heater
  bộ đun nước có lỗ thông
  bộ hâm nước
  thiết bị đun nóng nước
  thiết bị đun nước
  accumulating water heater
  thiết bị đun nước tích nhiệt
  domestic hot water heater
  thiết bị đun nước trong nhà
  electric water heater
  thiết bị đun nước bằng điện
  instantaneous water heater
  thiết bị đun nước tức thời
  quick-boiling water heater
  thiết bị đun nước nhanh
  rapid-action water heater
  thiết bị đun nước nhanh
  thiết bị làm nóng
  water-to-water heater
  thiết bị làm nóng (bằng) dẫn nước

  Kỹ thuật chung

  dụng cụ đun nước
  rapid-action water heater
  dụng cụ đun nước nhanh
  small water heater
  dụng cụ đun nước nhỏ
  surface water heater
  dụng cụ đun nước bề mặt
  máy nước nóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X