• (đổi hướng từ Vented)
  /vent/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lỗ thông (để cho không khí, khí đốt, chất lỏng.. thoát ra hoặc vào trong một không gian hạn hẹp)
  the vent of a cask
  lỗ thông hơi của cái thùng
  vents of a flute
  lỗ sáo
  a vent through the dykes
  lỗ thoát qua đê
  (địa lý,địa chất) miệng phun
  the vent of a volcano
  miệng núi lửa
  (động vật học) lỗ đít, huyệt (của chim, cá, loài bò sát hoặc loài có vú nhỏ)
  (kiến trúc) ống khói
  the vent of a chimney
  ống khói lò sưởi
  Sự ngoi lên mặt nước để thở (rái cá...)
  Chỗ thoát ra, lối thoát (khi có hoả hoạn..)
  (nghĩa bóng) lối thoát, cách bộc lộ (để cho hả)
  to give vent to one's anger
  trút nỗi giận dữ của mình
  give (full) vent to something
  nói cho hả, nói một cách tự do

  Ngoại động từ

  Mở lỗ thông; làm cho thông hơi
  to vent a barrel
  giùi lỗ thùng cho thông hơi
  (nghĩa bóng) làm cho hả (giận), trút (tâm sự, nỗi niềm..)
  to vent one's hatred on the enemy
  trút căm thù vào đầu địch

  Nội động từ

  (động vật học) ngoi lên để thở
  the otter vents from time to time
  thỉnh thoảng con rái cá ngoi lên để thở

  Danh từ

  Đường xẻ tà (đường xẻ ở cuối đường khâu nối ở lưng hoặc ở bên cửa áo khoác, áo vét)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lỗ thông hơi

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Lỗ, lỗ thông, lỗ thoát, miệng phun, ống khói, (v) thông hơi

  Ô tô

  cửa sổ thông khí

  Kỹ thuật chung

  cửa (thông) gió
  air vent hinge
  bản lề cửa thông gió
  vent sash latch
  chốt khóa cửa thông gió
  cửa thông gió
  air vent
  cửa (thông) gió
  air vent hinge
  bản lề cửa thông gió
  vent sash latch
  chốt khóa cửa thông gió
  lỗ thoát
  air vent
  lỗ thoát hơi
  air vent
  lỗ thoát khí
  automatic smoke and heat (release) vent
  lỗ thoát khói và nhiệt tự động
  branch vent
  lỗ thoát nhánh
  gas vent
  lỗ thoát hơi
  gas vent
  lỗ thoát khí
  relief vent
  lỗ thoát an toàn
  smoke vent
  lỗ thoát khói
  lỗ thông

  Giải thích EN: Any opening designed to allow air, water, or pressure to enter or escape from a confined space, as in a building or mechanical system.

  Giải thích VN: Các lỗ hở được thiết kế cho phép không khí, nước hay áp suất đi vào hay thoát ra từ một khoảng trống bị hạn chế, như trong một hệ cơ hay xây dựng.

  air vent
  lỗ thông gió
  air vent
  lỗ thông hơi
  air vent
  lỗ thông khí
  air vent valve
  van lỗ thông hơi
  cross vent
  lỗ thông xuyên ngang
  draft vent
  lỗ thông gió
  gas vent
  lỗ thông khí
  ground vent
  lỗ thông dưới nền
  group vent
  lỗ thông nhóm
  header vent
  lỗ thông ống góp
  ridge vent
  lỗ thông hơi trên nóc
  tank vent
  lỗ thông hơi thùng chứa
  vent face
  miệng lỗ thông gió
  vent hole
  lồ thông gió
  vent hole
  lỗ thông hơi
  vent hole
  lỗ thông khí
  lỗ thông gió
  vent face
  miệng lỗ thông gió
  lỗ thông hơi
  air vent valve
  van lỗ thông hơi
  ridge vent
  lỗ thông hơi trên nóc
  tank vent
  lỗ thông hơi thùng chứa
  ống thông gió
  common vent
  ống thông gió chung
  indirect vent
  ống thông gió chuyên dùng
  indirect vent
  ống thông gió độc lập
  main vent
  ống thông gió chính
  mushroom vent
  ống thông gió hình nấm
  open vent
  ống thông gió hở
  relief vent
  ống thông gió an toàn
  tile with vent
  gạch có ống thông gió
  ống thông hơi
  vent stack
  ống thông hơi chính
  thông hơi
  air vent
  lỗ thông hơi
  air vent valve
  van thông hơi
  air vent valve
  van lỗ thông hơi
  ridge vent
  lỗ thông hơi trên nóc
  tank vent
  lỗ thông hơi thùng chứa
  vent hole
  lỗ thông hơi
  vent pipe
  ống thông hơi
  vent stack
  ống thông hơi
  vent stack
  ống thông hơi chính
  window sash with air-vent
  cánh cửa sổ thông hơi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X