• /'intəsept/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) phần mặt phẳng (hoặc đường thẳng) bị chắn
  sự lấy nước vào

  Ngoại động từ

  Chắn, chặn, chặn đứng
  to intercept any anti-governmental plot
  chặn đứng mọi âm mưu chống chính phủ
  (toán học) chắn

  hình thái từ


  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chặn

  Cơ - Điện tử

  (adj) phần bị chắn (mặt phẳng, đường thẳng), (v)chắn, ngăn, chặn

  Toán & tin

  cắt ra, phân ra; chắn // đoạn thẳng bị chặn trên hệ trục toạ độ

  Kỹ thuật chung

  cắt
  chắn
  airborne intercept radar
  rađa ngăn chặn trên không
  Automatic Intercept Centre (AIC)
  trung tâm ngăn chặn tự động
  Automatic Intercept System (AIS)
  hệ thống ngăn chặn tự động
  Distributed Automatic Intercept System (DAIS)
  hệ thống ngăn chặn (nghe trộm) tự động kiểu phân bố
  intercept form of the equation of a straight line
  phương trình đoạn thẳng theo đoạn chắn
  intercept form of the equation of a straight line
  phương trình đường thẳng theo đoạn chắn
  intercept point
  điểm chặn
  intercept station
  đài chặn nghe
  Local Automatic Intercept System (LAIS)
  hệ thống ngăn chặn tự động cục bộ
  message intercept table
  bảng chắn thông báo
  miscellaneous intercept
  sự chặn (thông báo) phụ
  miscellaneous intercept
  sự chặn (thông báo) tạp
  Subscriber Personal Identification Number Intercept (SPINI)
  chặn số nhận dạng cá nhân của thuê bao
  to intercept and read (otherpeople's email, e.g.)
  chặn và đọc
  willful intercept
  sự chặn cố ý
  đoạn
  intercept form of the equation of a straight line
  phương trình đoạn thẳng theo đoạn chắn
  intercept form of the equation of a straight line
  phương trình đường thẳng theo đoạn chắn
  đoạn thẳng
  intercept form of the equation of a straight line
  phương trình đoạn thẳng theo đoạn chắn
  gặp
  giao điểm
  giao nhau
  phân ra
  phân đoạn
  sự chặn
  miscellaneous intercept
  sự chặn (thông báo) phụ
  miscellaneous intercept
  sự chặn (thông báo) tạp
  willful intercept
  sự chặn cố ý

  Kinh tế

  sự chặn hỏi

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  abet , forward , help

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X