• /praul/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đi lảng vảng, sự đi rình mò (kiêm mồi, ăn trộm...); sự đi vơ vẩn
  to take a prowl about the streets
  đi vơ vẩn quanh phố
  (be/go) on the prowl
  sự đi lảng vảng, sự đi rình, sự đi vớ vẩn

  Nội động từ

  Lảng vảng kiếm mồi; đi rình mò kiếm mồi
  (nghĩa bóng) lảng vảng, đi vơ vẩn

  Ngoại động từ

  Đi lảng vảng quanh, đi vơ vẩn quanh (phố...); đi rình mò (cái gì)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  rush

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X