• /sliηk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Súc vật ( (thường) là bò) đẻ non
  Thịt súc vật ( (thường) là bò) đẻ non

  Động từ

  Đẻ non, đẻ thiếu tháng (súc vật)

  Nội động từ .slunk, .slinked

  Đi; đi lén, lẩn, lẻn vào
  to slink in
  lén vào
  Lượn, lượn lờ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lẻn đi

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X