• /lə:k/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Ẩn nấp, núp, trốn
  the murderer lurks all day long in the bush, for fear of being discovered by the lumberers
  hung thủ núp suốt ngày trong bụi rậm, vì sợ bị đám thợ rừng phát hiện


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  come out

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X