• /´æmbuʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cuộc phục kích, cuộc mai phục
  Quân phục kích, quân mai phục
  Nơi phục kích, nơi mai phục
  Sự nằm rình, sự nằm chờ
  to fall into an ambush
  rơi vào một trận địa phục kích, rơi vào một ổ phục kích
  to lay (make) an ambush
  bố trí một cuộc phục kích
  to lie (hide) in ambush for
  phục kích, mai phục, nằm phục kích

  Động từ

  Phục kích, chận đánh, mai phục, bố trí quân phục kích
  Nằm rình, nằm chờ

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X