• Xây dựng

  đô bền khí quyển
  tính bền khí quyển
  tính chịu thời tiết

  Kỹ thuật chung

  độ bền khí tượng

  Giải thích EN: The ability of a material to maintain its integrity and appearance against exposure to severe weather conditions, such as rain or cold. Giải thích VN: Khă năng của một vật liệu duy trì mặt ngoài và sự toàn vẹn chống lại sự tiếp xúc với thời tiết khắc nghiệt, như mưa hay lạnh.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X