• Kỹ thuật chung

    quang kế nêm

    Giải thích EN: A photometer in which a wedge of absorbing material is pushed into the brighter of two beams until the luminous flux densities of the two light sources is equal. Giải thích VN: Một quang kế trong đó một nêm bằng vật liệu hấp thụ được đẩy vào tia sáng hơn trong hai tia cho đến khi độ sáng của hai tia bằng nhau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X