• /´wɛəwið¸ɔ:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( theỵwherewithal) (thông tục) tiền cần thiết (cho một việc gì); tình trạng đủ tiền (cho một mục đích nào đó)
  I'd like a new stereo, but I haven't got the wherewithal to buy it
  Tôi thích một chiếc máy stereo mới, nhưng tôi không có đủ tiền để mua nó

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  phương tiện cần thiết
  phương tiện cần thiết, tài lực cần thiết

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X