• /witl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) dao bầu

  Ngoại động từ

  Chuốt, gọt, vót; đẽo (bằng dao)
  to whittle at
  gọt
  to whittle away (down)
  gọt, đẽo
  Bớt dần, cắt xén dần, xén bớt

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  build , increase

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X