• /¸ʌndə´main/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đào dưới chân
  to undermine a wall
  đào dưới chân tường
  Đặt mìn, gài mìn
  Xói mòn chân
  Xói mòn, làm suy yếu (ở cơ sở, nền móng)
  (nghĩa bóng) làm suy yếu dần dần, làm suy yếu ngấm ngầm, phá hoại ngầm
  to undermine the health of...
  làm hao mòn sức khoẻ của...
  to undermine somebody's reputation
  làm hại thanh danh của ai
  Hủy hoại

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  khai đào ngầm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X