• /´wə:k¸aut/

  Kinh tế

  trục trặc

  Ngoại động từ

  work sth out : tính toán cái gì

  Tính từ

  tiến triển
  có thể giải quyết được

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  inactivity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X